(+31) (0) 227-821259

Disclaimer

Verantwoord omgaan met informatie

Over het gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld om u te informeren. Ondanks het feit dat Tembo Afrika zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Tembo Afrika niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is doorTembo Afrika in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Tembo Afrika wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand. Tembo Afrika behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.

Waarborging van uw gegevens

Als u een reis boekt wilt u weten of uw geld veilig is bij die reisorganisatie en of er garanties zijn dat je reis goed wordt uitgevoerd. Tembo Afrika is aangesloten bij SGR (www.sgr.nl)  en voldoet daarmee aan de hoogste Nederlandse financiële eisen van die aan een reisorganisatie gesteld kunnen worden. Deze website wordt beheerd door Tembo Afrika. Wanneer u gegevens invult op deze site, zal Tembo Afrika deze gegevens van u verwerken voor het doel waarvoor u ze beschikbaar hebt gesteld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgen en respecteren we uw privacy, door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Tembo Afrika zal uw gegevens nooit verkopen aan andere partijen.

Voor vragen over het Privacy beleid of de wijze waarop Tembo Afrika uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een email sturen naar info@temboafrika.nl   onder vermelding van ’privacy gegevens’.Indien u een nieuwsbroef van ons ontvangt waar u geen prijs op stelt, kunt u uw naam en adres opsturen naar info@temboafrika.nl  onder vermelding van ’verwijder mijn gegevens’. Wij zullen dan alle gegevens van u verwijderen uit onze adressenbestand.

Disclaimer